maanantai 25. syyskuuta 2017

Väkivalta suljetussa yhteisössä

Turkkulaisessa sairaalassa vuosina 2009 ja 2013 paljastuneiden potilaiden kaltoinkohteluita käsiteltiin käräjäoikeudessa syyskuun alussa. Viikonloppuna psykiatrian professori Jyrki Korkeila kommentoi tapauksia Ylelle.
– Myös keskivertoihmisen toiminnassa voi ilmetä sadistisia piirteitä, jos olosuhteet ovat otolliset, sanoo professori Jyrki Korkeila.
Tällaisia olosuhteita voi hänen mukaansa syntyä esimerkiksi suljetuissa laitoksissa, kuten vankiloissa.
– Olosuhteet, joissa on jyrkkä valta-asema, provosoivat käyttäytymistä, joka ei ole asianomaisille luonteenomaista, Korkeila sanoo.
Lisäksi Korkeila mainitsee Philip Zimbardon vankilakokeen, joka jouduttiin keskeyttämään valta-asemaan nostettujen henkilöiden sadististen toimien vuoksi. Keskeistä Korkeilan mukaan sadistisen käyttäytymisen esiintymiselle on eristyneisyys ja jyrkkä valta-asema, joissa vallankäyttäjällä ei ole riittävää vastuuta toiminnastaan ulkopuolisille. Vaikka Korkeila nostaa esimerkeiksi suljetut laitokset niin mielestäni tämä koskettaa aivan yhtälailla myös muita suljettuja yhteisöjä, joista Uskontojen uhrien tuki ry:n piirissä on runsaasti kokemuksia.

Aini Linjakumpu kirjassaan Uskonnon Varjot, josta kirjoitin viime vuonna, luo katsauksen uskonyhteisöjen sisällä esiintyvään hengelliseen väkivaltaan. Suljetuissa yhteisöissä yksilöiden tai joukon valta-asema provosoi johtoasemassa olevien vahingollista käyttäytymistä. Väkivalta yhteisöissä kohdistuu usein toisinajattelijoihin tai ulkopuolisiin ja väkivallan uhka pitää jäsenet kokoajan varpaillaan.

Usein yhteisössä ulkopuolinen ja vieras nähdään uhkana, joka pitää ehdottomasti sulkea pois. Tästä esimerkkeinä voidaan pitää Jehovan Todistajien karttamiskäytäntöä tai vaikkapa uusnatsien muukalaisvihaa. Kun yhteisö jakaa maailman mustavalkoisesti meihin hyviin ja muihin pahoihin, syntyy tilanne, jossa väkivallalle luodaan oikeutus. Pahaksi koettuihin asioihin väkivallan käyttö nähdään jopa hyvänä asinana kuten Philadelphian katolinen arkkipiista Charles Chaput totesi.
Chaput: "Be like Mary. Punch the devil in the nose."
Ei siis ole ihme, että suljetuissa yhteisöissä, joissa mustavalkoinen ajattelu on voimissaan ja johdon kyseenalaistaminen on kielletty, esiintyy ongelmia. Jos mille tahansa väkivallalle luodaan suotuisat edellytykset, kuten esimerkiksi arkkipiispa Chaput lausunnollaan tekee, niin mielestäni on varsin selvää, että yhteisöissä väkivaltaa esiintyy.

Kuten Zimbardon vankilakoekin osoitti sadistisen väkivallan syttyminen ei tarvitse kovin suurta kipinää suotuisissa olosuhteissa. Useiden uskonnollisten ja poliittisten kulttien, jollaisia ovat olleet esim. Jim Jonesin kansan temppeli, David Koreshin Daavidin oksa, ISIS, natsiaate, stalinismi tai Pohjois-Korean Juche -aate, äärimmilleen kärjistetyt suljetut yhteisöt ja yhteiskunnat ovat johtaneet samoista syistä sadistiseen uhreiksi valikoituneiden ihmisten kohteluun. Korkeilakin totesi:"– Paha voi nousta ihmisistä, jotka ajattelevat itse, etteivät voisi koskaan toimia niin." Jos siis annat pahalle pikkusormen niin se vie sinut kokonaan ja erityisen vaarallisilla vesillä liikutaan kun paha on puettu hyväksi oman yhteisön sisäryhmän identiteetin tai homogeenisyyden suojelemiseksi.

Sulkeutuminen ja sisäänpäin kääntyminen, jollaisina näen esim. Rajat kiinni! -liikkeen tai FMAP-kirkon, vain kasvattaisi riskiä sadistisen väkivallan syttymiseen ulkopuolisia kohtaan. Sulkeutumisen seuraukset voivat olla siis hyvin vakavia ja ehkäpä tässä on myös osasyy sille miksi juuri pienissä eristyneissä uskonyhteisöissä ongelmat ovat kaikkein vakavimpia. Pienessä sulkeutuneessa yhteisössä ulkopuolisen maailman haasteet omalle ideologialle koetaan kaikkein uhkaavimpina, joten niitä vastaan täytyy taistella maksimaalisella intensiteetillä.

torstai 21. syyskuuta 2017

Verisovitus

Jokin aika sitten MormonLeaks julkaisi joukon MAP-kirkon apostolina toimineen Bruce McConkien julkaisemattomia kirjoituksia ja puheiden luonnoksia. Yhdessä näistä dokumenteissa McConkie kirjoitti aiheesta "Kutsun ja valinnan varmuus", jolla viitataan MAP-kirkon käytäntöön toisesta voitelusta. Toinen voitelu on MAP-kirkossa salainen rituaali, josta ei kerrota kuin niille, jotka kutsutaan se saamaan. Rituaalin saajaksi kutsutulle toisella voitelulla taataan korotus, paikka kuolemanjälkeisen elämän korkeimmassa paikassa. Tuo salainen rituaali ei kuitenkaan ole tämän kirjoituksen aihe vaan se mitä McConkie aiheeseen liittyvässä tekstissään tuli kirjoittaneeksi.

Erityisen huomioni McConkien kirjoituksessa kiinnitti seuraava kohta (suomennos omani):
Tämä on verisovitus. Tämä on se syy kaikista nistä saarnoista, joita meillä on kirjallisuudessamme, jotka aiheuttavat niin paljon ongelmia itseoikeutettujen ja turhantarkkojen lahkolaisten maailmassa, jotka rakastavat lainailla niitä irrotettuna asiayhteydestään ilman mitään käsitystä siitä mitä Brigham Young tai kuka tahansa asiasta puhui. Oppia verisovituksesta voidaan harjoittaa, ja sitä voidaan käyttää sinä päivänä kun kirkko ja valtio ovat yhtä. Niin, että julkinen ja kirkollinen valta on samoissa käsissä ja sitä sovelletaan niihin ihmisiin joiden kutsu ja valinta on varma. Sitä sovelletaan ihmisiin, kuten Joseph Smith, jolle Herra sanoi: "Sinetöin sinulle korotuksesi." Ja jos tuollainen ihminen tekee vakavaa syntiä, koska heillä on valo ja tieto ja he kapinoivat valoa vastaan tehdessään syntiä, heidän täytyy maksaa kuten rangaistus olisi heidän omista synneistään, heidät luovutetaan Saatanan vallan alaisuuteen, vaikka heidät lopulta pelastetaan.
McConkie siis kirjoitti kuinka valtion ja kirkon yhdistämisen jälkeen, kun julkinen ja kirkollinen valta on samoissa käsissä, verisovitus voidaan ottaa käyttöön. En pidä ihmeenä, että tätä tekstiä ei ole julkaistu, koska se on suoraan kirkon ja valtion eroa julistavan USA:n perustuslain vastainen. Tekstistä huokuu MAP-kirkon aikalaisen johdon kapina USA:n perustuslakia vastaan ja tavoite yhdistää kirkko ja valtio yhdeksi. Epävirallisesti kirkko on käytännössä saavuttanut tavoitteensa Utahissa, jossa kirkon jäsenillä on määräävä asema osavaltion hallinnossa, joskaan kirkon ylimmät johtajat eivät patsastele osavaltion korkeissa viroissa, kuten vielä Brigham Youngin aikana.

MAP-kirkko USA:ssa myös puuttuu aktiivisesti poliittisiin kysymyksiin, mikä sekin on käsittääkseni kiellettyä. Kaikki muistavat Prop 8:n, jossa MAP-kirkko masinoi laajan kampanjan tasa-arvoisen avioliittolain kaatamiseksi. Vastaavia kampanjoita kirkko on tuon jälkeen masinoinut perustamiensa peiteorganisaatioiden avulla. Vastaavasti pari viikkoa sitten Salt Lake Tribune uutisoi kuinka MAP-kirkko ilmaisi julkisen tukensa leipurille, joka kieltäytyi leipomasta hääkakkua homoparille, ja näin puuttui jälleen julkisoikeudellisiin asioihin. MAP-kirkko on siis hyvin aktiivinen edelleen tänäkin päivänä politiikassa, vaikka se on USA:n lakien mukaan kiellettyä verovapaudesta nauttiville organisaatioille.

Viime vuoden lopulla Mormonleaks julkaisi muutaman videon MAP-kirkon korkeimman johdon tapaamisista. Tuolloin mm. New York Times uutisoi asiasta kertomalla kuinka yhdessä videossa mormonisenaattori kertoo äänestäneensä Irakin sodan puolesta, koska uskoi sen vaikuttavan positiivisesti MAP-kirkon pyrkimyksiin päästä tekemään lähetystyötä alueella. MAP-senaattorin mielestä sotiminen siis ajoi kirkon etua, joten sota oli hänestä kannatettavaa toimintaa. MAP-kirkolla on nähdäkseni selkeitä poliittisia tavoitteita, joita se ajaa jäsentensä välityksellä ja jopa sotien aloittaminen oman agendan ajamiseksi on ilmeisesti OK sillä yksikään kirkon johtaja ei käsittääkseni todennut senaattorin toimineen väärin.

MAP-kirkko ei ole niin viaton kuin se kuva minkä se itsestään pyrkii välittämään. McConkien 1967 kirjoittama teksti heijastelee kirkon johdon silloista tahtotilaa yhdistää valtio ja kirkko. MAP-kirkon aktiivisuus politiikassa viime vuosina ei ole ainakaan vähentynyt. Vaikka lähivuosien poliittiset tavoitteet kirkolla saattavat olla hyvin kaukana McConkien unelmoimasta teokratiasta, jossa verisovitusopin kuolemanrangaistusta sovellettaisiin, niin onnistuessaan kahmimaan tarpeeksi valtaa tämä organisaatio muodostuisi hyvin vaaralliseksi myös liikkeen ulkopuolisille ihmisille.